HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Biểu hiện rõ nhất của cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở

Biểu hiện rõ nhất của cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở

  
Biểu hiện rõ nhất của cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở

 Biểu hiện rõ nhất của cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở

DiaLy.edu.vn

A. mối quan hệ giữa các ngành công nghiệp trong hệ thống.

B. tỉ trọng của từng ngành so với giá trị của toàn ngành.

C. sự phân chia các ngành công nghiệp trong hệ thống.

D. số lượng các ngành công nghiệp trong toàn bộ hệ thống.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang