HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Mục đích chính của việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng là

Mục đích chính của việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng là

  
Mục đích chính của việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng làMục đích chính của việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng là

DiaLy.edu.vn

A. tăng hiệu quả kinh tế, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

B. phù hợp với điều kiện đất, khí hậu.

C. phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường tiêu thụ.

D. đa dạng hóa sản phẩm nông sản.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang