HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

 
Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướngCơ cấu ngành công nghiệp nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng 
     
DiaLy.edu.vn

A.tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến.
     
B.tăng tỷ trọng công nghiệp khai thác.
     
C.giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác 
     
D.tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến giảm công nghiệp khai thác
TRẢ LỜI:

Giải thích: Mục 1 (biểu đồ), SGK/113 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang