HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu sản phẩm công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là để

Cơ cấu sản phẩm công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là để

 
Cơ cấu sản phẩm công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là đểCơ cấu sản phẩm công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là để


A. khai thác tốt hơn thế mạnh về khoáng sản.

B. tận dụng tối đa nguồn vốn từ nước ngoài.

C. phù hợp hơn với yêu cầu của thị trường.

D. sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lao động.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang