HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

 
Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?


Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?


A. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.

B. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.

C. Tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp.

D. Giảm tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp.Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang