HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ sở nguyên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Trung và miền Nam chủ yếu là

Cơ sở nguyên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Trung và miền Nam chủ yếu là

  
Cơ sở nguyên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Trung và miền Nam chủ yếu làCơ sở nguyên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Trung và miền Nam chủ yếu là


A. than.

B. dầu madút.            

C. dầu nhập nội và khí tự nhiên.

D. dầu hỏa.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang