HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

  
Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất  trong cả nước làKhu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất  trong cả nước là

DiaLy.edu.vn

A. Đồng bằng sông Hồng và phụ cận
            
B. Nam Bộ

C. Dọc theo duyên hải miền trung

D. Đồng bằng sông Cửu Long
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang