HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Đâu không phải là biện pháp trực tiếp để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta hiện nay?

Đâu không phải là biện pháp trực tiếp để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta hiện nay?

 
Đâu không phải là biện pháp trực tiếp để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta hiện nay?

  

Đâu không phải là biện pháp trực tiếp để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta hiện nay?

DiaLy.edu.vn

A. Nâng cao chất lượng lao động, mở rộng thị trường tiêu thụ.

B. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ.

C. Ưu tiên các ngành công nghiệp trọng điểm, tăng vốn đầu tư.

D. Đa dạng hóa cơ cấu ngành công nghiệp, hạ giá thành sản phẩm.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang