HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm?

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm?

 
Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm?


Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm?

DiaLy.edu.vn

A. Có thế mạnh phát triển lâu dài.

B. Mang lại hiệu quả kinh tế cao.

C. Thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển.

D. Sử dụng nhiều loại tài nguyên thiên nhiên mô lớn.

Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang