HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

    
Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước làKhu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

DiaLy.edu.vn

A. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Tây Nguyên.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Đáp án:  A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang