HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Ý nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm?

Ý nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm?

  
Ý nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm?Ý nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm?

DiaLy.edu.vn

A. Sử dụng rất ít lao động trình độ cao.

B. Có thế mạnh lâu dài.

C. Hiệu quả kinh tế cao.

D. Tác động mạnh mẽ đến ngành khác.
Đáp án: A 


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang