HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Theo cách phân loại hiện hành nước ta có

Theo cách phân loại hiện hành nước ta có

 
Theo cách phân loại hiện hành nước ta có

 
Theo cách phân loại hiện hành nước ta có

DiaLy.edu.vn

A. 2 nhóm với 28 ngành.

B. 3 nhóm với 29 ngành.

C. 4 nhóm với 30 ngành.

D. 5 nhóm với 31 ngành.

Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang