HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Ở nước ta, ngành công nghiệp nào sau đây cần ưu tiên đi trước một bước?

Ở nước ta, ngành công nghiệp nào sau đây cần ưu tiên đi trước một bước?

   
Ở nước ta, ngành công nghiệp nào sau đây cần ưu tiên đi trước một bước?Ở nước ta, ngành công nghiệp nào sau đây cần ưu tiên đi trước một bước?


A. Điện lực.

B. Sản xuất hàng tiêu dùng.

C. Chế biến dầu khí.

D. Chế biến nông - lâm - thuỷ sản.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang