HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vùng nào sau đây ở nước ta có ngành công nghiệp chậm phát triển nhất?

Vùng nào sau đây ở nước ta có ngành công nghiệp chậm phát triển nhất?

 Vùng nào sau đây ở nước ta có ngành công nghiệp chậm phát triển nhất?


A. Tây Nguyên.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang