HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vùng dẫn đầu cả nước về tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp là

Vùng dẫn đầu cả nước về tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp là

   
Vùng dẫn đầu cả nước về tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp làVùng dẫn đầu cả nước về tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp là

 DiaLy.edu.vn          

A. ĐB sông Hồng

B. ĐB sông Cửu Long      
   
C. Đông Nam Bộ     

D. Duyên hải Nam Trung Bộ
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang