HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vùng nào sau đây của nước ta có ngành công nghiệp phát triển nhất?

Vùng nào sau đây của nước ta có ngành công nghiệp phát triển nhất?

 
Vùng nào sau đây của nước ta có ngành công nghiệp phát triển nhất?Vùng nào sau đây của nước ta có ngành công nghiệp phát triển nhất?


A. Bắc Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đông Nam Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang