HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Phát biểu nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho sản xuất điện trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

Phát biểu nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho sản xuất điện trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

  
Phát biểu nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho sản xuất điện trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?Phát biểu nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho sản xuất điện trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?


A. Nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào.

B. Mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

C. Tác động mạnh mẽ đến các ngành khác.

D. Vai trò chủ lực trong xuất khẩu hàng hoá.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang