HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là kết quả tác động của các nhân tố

Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là kết quả tác động của các nhân tố

 
Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là kết quả tác động của các nhân tố

 

Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là kết quả tác động của các nhân tố

DiaLy.edu.vn

A. Nguồn lao động có tay nghề, đầu tư nước ngoài vào các khu vực và các vùng có sự khác nhau

B. Sự phân bố không đều của tài nguyên thiên nhiên

C. Vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động có tay nghề, thị trường, kết cấu hạ tầng

D. Tài nguyên thiên nhiên, vốn đầu tư, thị trường và cơ sở vật chất kĩ thuật
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang