HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Hoạt động nào sau đây không thuộc công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta?

Hoạt động nào sau đây không thuộc công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta?

 
Hoạt động nào sau đây không thuộc công nghiệp  chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta?Hoạt động nào sau đây không thuộc công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta?


A. Chế biến sản phẩm chăn nuôi.

B. Chế biến thủy, hải sản.

C. Chế biến sản phẩm trồng trọt.

D. Khai thác gỗ và lâm sản.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang