HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Biểu hiện rõ rệt nhất của quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta thời gian gần đây là

Biểu hiện rõ rệt nhất của quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta thời gian gần đây là


 
Biểu hiện rõ rệt nhất của quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta thời gian gần đây làBiểu hiện rõ rệt nhất của quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta thời gian gần đây là


A. đẩy mạnh ngành công nghiệp khai khoáng tạo nguồn hàng xuất khẩu.

B. tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến tăng, ngành công nghiệp khai thác giảm.

C. giá trị ngành công nghiệp chế biến tăng, ngành công nghiệp khai thác giảm.

D. ngành công nghiệp chế biến có tỉ trọng cao hơn ngành công nghiệp khai thác.Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang