HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Thế mạnh chủ yếu để phát triển công nghiệp của vùng núi là

Thế mạnh chủ yếu để phát triển công nghiệp của vùng núi là

 
Thế mạnh chủ yếu để phát triển công nghiệp của vùng núi làThế mạnh chủ yếu để phát triển công nghiệp của vùng núi là


A. đất trồng đa dạng, diện tích rừng lớn.

B. đa dạng sinh vật, nhiều cảnh quan đẹp.

C. sông ngòi có trữ năng thủy điện lớn.

D. nhiều đồng cỏ để chăn nuôi đại gia súc.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang