HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nhận định nào dưới đây không đúng về sự phân bố ngành công nghiệp nước ta?

Nhận định nào dưới đây không đúng về sự phân bố ngành công nghiệp nước ta?

 
Nhận định nào dưới đây không đúng về sự phân bố ngành công nghiệp nước ta?Nhận định nào dưới đây không đúng về sự phân bố ngành công nghiệp nước ta?


A. Ngành công nghiệp luyện kim màu ở nước ta chỉ xuất hiện ở phía Nam.

B. Ngành luyện kim đen có sự phân bố rộng hơn so với luyện kim màu.

C. Các điểm khai thác dầu khí xuất hiện cả ở thềm lục địa và trong đất liền.

D. Công nghiệp chế biến thực phẩm là ngành có sự phân bố rộng rãi nhất.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang