HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Việc mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động công nghiệp nhằm

Việc mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động công nghiệp nhằm

 
Việc mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động công nghiệp nhằmViệc mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động công nghiệp nhằm


A. phát huy mọi tiềm năng.

B. đa dạng hóa sản phẩm.

C. giảm bớt sự phụ thuộc vào nền kinh tế Nhà nước.

D. hạn chế thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang