HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vấn đề cấp bách được đặt ra trong phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay là tình trạng

Vấn đề cấp bách được đặt ra trong phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay là tình trạng

   
Vấn đề cấp bách được đặt ra trong phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay là tình trạngVấn đề cấp bách được đặt ra trong phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay là tình trạng


A. gây ô nhiễm môi trường.

B. mất đất làm nông nghiệp.

C. chênh lệch giàu nghèo lớn.        

D. đe dọa ngành truyền thống.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang