HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Công nghiệp chế biến chè của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Công nghiệp chế biến chè của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

  
Công nghiệp chế biến chè của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?Công nghiệp chế biến chè của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?


A. Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên.

B. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang