HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta không có ngành nào sau đây?

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta không có ngành nào sau đây?

 
Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta không có ngành nào sau đây?Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta không có ngành nào sau đây?


A. gỗ và lâm sản.

B. sản phẩm trồng trọt.

C. sản phẩm chăn nuôi.

D. thủy, hải sản.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang