HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Công nghiệp dệt - may của nước ta phát triển mạnh dựa trên thế mạnh nổi bật nào sau đây?

Công nghiệp dệt - may của nước ta phát triển mạnh dựa trên thế mạnh nổi bật nào sau đây?

 
Công nghiệp dệt - may của nước ta phát triển mạnh dựa trên thế mạnh nổi bật nào sau đây?Công nghiệp dệt - may của nước ta phát triển mạnh dựa trên thế mạnh nổi bật nào sau đây?

A. Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.

B. Kĩ thuật, công nghệ sản xuất cao.

C. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

D. Nguyên liệu trong nước dồi dào.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang