HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tác động lớn nhất của quá trình công nghiệp hóa đến nền kinh tế nước ta là

Tác động lớn nhất của quá trình công nghiệp hóa đến nền kinh tế nước ta là

 
Tác động lớn nhất của quá trình công nghiệp hóa đến nền kinh tế nước ta là

 

Tác động lớn nhất của quá trình công nghiệp hóa đến nền kinh tế nước ta là


A. tạo thị trường có sức mua lớn.

B. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

C. tăng thu nhập cho người dân.

D. tạo việc làm cho người lao động.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang