HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Công nghiệp khai thác dầu khí của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Công nghiệp khai thác dầu khí của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

  
Công nghiệp khai thác dầu khí của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?
Công nghiệp khai thác dầu khí của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?


A. Bắc Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12

Nhận xét

Lên đầu trang