HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Công nghiệp khai thác than của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Công nghiệp khai thác than của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

 
Công nghiệp khai thác than của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?Công nghiệp khai thác than của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?


A. Bắc Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Duyên hải nam Trung Bộ.

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang