HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trong công nghiệp năng lượng, ngành khai thác nguyên, nhiên liệu là

Trong công nghiệp năng lượng, ngành khai thác nguyên, nhiên liệu là

 
Trong công nghiệp năng lượng, ngành khai thác nguyên, nhiên liệu là



Trong công nghiệp năng lượng, ngành khai thác nguyên, nhiên liệu là


A. khai thác than, dầu khí.                                    

B. khai thác thủy điện, nhiệt điện

C. dầu, thủy điện                                                   

D. khai thác khí đốt




Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com



Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang