HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Biểu hiện nào sau đây cho thấy công nghiệp năng lượng là ngành trọng điểm ở nước ta?

Biểu hiện nào sau đây cho thấy công nghiệp năng lượng là ngành trọng điểm ở nước ta?

 
Biểu hiện nào sau đây cho thấy công nghiệp năng lượng là ngành trọng điểm ở nước ta?Biểu hiện nào sau đây cho thấy công nghiệp năng lượng là ngành trọng điểm ở nước ta?


A. Cơ cấu sản lượng điện có thay đổi nhanh chóng.

B. Phát triển dựa trên thế mạnh vô tận về tài nguyên.

C. Các nguồn năng lượng sạch đang được phát triển.

D. Chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản xuất công nghiệp.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang