HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Ngành nào sau đây không được xem là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

Ngành nào sau đây không được xem là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

  
Ngành nào sau đây không được xem là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?Ngành nào sau đây không được xem là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

DiaLy.edu.vn

A. Luyện kim.

B. Năng lượng.

C. Sản xuất hàng tiêu dùng.

D. sản xuất vật liệu xây dựng.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang