HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

Ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

 
Ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?Ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?


A. Năng lượng.

B. Chế biến lương thực - thực phẩm.

C. Dệt may.

D. Hàng không, vũ trụ.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang