HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm

Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm

  
Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểmĐặc điểm nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm


A. Có thế mạnh lâu dài.
    
B. Mang lại hiệu quả kinh tế cao.

C. Có tác động mạnh mẽ đến các ngành KT khác       
  
D. Gắn bó chặt chẽ với nguồn vốn nước ngoài
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang