HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ngành công nghiệp trọng điểm

Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ngành công nghiệp trọng điểm

  
Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ngành công nghiệp trọng điểmĐặc điểm nào sau đây không phù hợp với ngành công nghiệp trọng điểm

DiaLy.edu.vn

A. Có thế mạnh lâu dài về tự nhiên, kinh tế - xã hội

B. Mang lại hiệu quả kinh tế cao

C. Sử dụng nhiều loại tài nguyên thiên nhiên với quy mô lớn

D. Thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang