HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến của nước ta trong những năm qua tăng vì

Tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến của nước ta trong những năm qua tăng vì

 
Tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến của nước ta trong những năm qua tăng vìTỉ trọng ngành công nghiệp chế biến của nước ta trong những năm qua tăng vì

DiaLy.edu.vn

A. Đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và có tốc độ tăng trưởng nhanh

B. Tăng về giá trị sản xuất, nhưng chậm hơn các ngành công nghiệp khác

C. Đây là ngành công nghiệp trọng điểm

D. Thích nghi với tình hình mới và hội nhập vào thị trường Thế giới
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang