HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nhận định nào sau đây không đúng với việc nhà nước chú trọng đánh bắt xa bờ do

Nhận định nào sau đây không đúng với việc nhà nước chú trọng đánh bắt xa bờ do

 
Nhận định nào sau đây không đúng với việc nhà nước chú trọng đánh bắt xa bờ do

 

Nhận định nào sau đây không đúng với việc nhà nước chú trọng đánh bắt xa bờ do

DiaLy.edu.vn

A. Nguồn lợi thùy sản ngày càng cạn kiệt.

B. Ô nhiễm môi trường ven biển trầm trọng.

C. Nâng cao hiệu quả đời sống cho ngư dân.

D. hệ thống cảng cá chưa đáp ứng được yêu cầu.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang