HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nhà Nước chú trọng đánh bắt xa bờ không phải vì

Nhà Nước chú trọng đánh bắt xa bờ không phải vì

 
Nhà Nước chú trọng đánh bắt xa bờ không phải vìNhà Nước chú trọng đánh bắt xa bờ không phải vì

DiaLy.edu.vn

A. nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt.

B. ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng.

C. nâng cao hiệu quả đời sống cho ngư dân.

D. có nhiều phương tiện đánh bắt hiện đại.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang