HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành dầu khí nước ta?

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành dầu khí nước ta?

   
Phát biểu nào sau đây đúng với ngành dầu khí nước ta?Phát biểu nào sau đây đúng với ngành dầu khí nước ta?


A. Tập trung ở thềm lục địa phía Bắc.

B. Cơ sở vật chất kỹ thuật chưa tiến bộ.

C. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước.

D. Thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang