HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Các điểm công nghiệp đơn lẻ của nước ta thường hình thành ở

Các điểm công nghiệp đơn lẻ của nước ta thường hình thành ở

 
Các điểm công nghiệp đơn lẻ của nước ta thường hình thành ởCác điểm công nghiệp đơn lẻ của nước ta thường hình thành ở


A. Miền núi Đông Bắc và Duyên hải miền Trung.

B. Tây bắc và Tây Nguyên.

C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Bắc.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com


0
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 28 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang