HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nhà máy điện nào sau đây không phải là nhà máy thủy điện?

Nhà máy điện nào sau đây không phải là nhà máy thủy điện?

 

Nhà máy điện nào sau đây không phải là nhà máy thủy điện?

Nhà máy điện nào sau đây không phải là nhà máy thủy điện?


A. Trị An.

B. Ninh Bình.                   

C. Hàm Thuận.            

D. Đa Nhim. 
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang