HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích gieo trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng bao nhiêu % so với diện tích cả nước?

Diện tích gieo trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng bao nhiêu % so với diện tích cả nước?

 
Diện tích gieo trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng bao nhiêu % so với diện tích cả nước?
Diện tích gieo trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng bao nhiêu % so với diện tích cả nước?


                    DiaLy.edu.vn

            A. 23%                              

            B. 50%                           

            C. 63%                        

            D. 57%Đáp án : B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang