HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Năm 2005, sản lượng điện từ than và khí ở nước ta có tỉ trọng khoảng

Năm 2005, sản lượng điện từ than và khí ở nước ta có tỉ trọng khoảng

 
Năm 2005, sản lượng điện từ than và khí ở nước ta có tỉ trọng khoảngNăm 2005, sản lượng điện từ than và khí ở nước ta có tỉ trọng khoảng


A. 45,6% sản lượng điện.             

B. 70% sản lượng điện.

C. 50% sản lượng điện.

D. 37% sản lượng điện.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang