HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Thuận lợi chủ yếu cho việc khai thác hải sản ở nước ta là

Thuận lợi chủ yếu cho việc khai thác hải sản ở nước ta là

 
Thuận lợi chủ yếu cho việc khai thác hải sản ở nước ta làThuận lợi chủ yếu cho việc khai thác hải sản ở nước ta là

DiaLy.edu.vn

A. có bờ biển dài 3260km.

B. có nhiều vùng trũng giữa đồng bằng.

C. có nhiều đầm phá ven biển.

D. có nhiều ngư trường lớn.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang