HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất ở nước ta là

Hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất ở nước ta là

  
Hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất ở nước ta làHai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất ở nước ta là

DiaLy.edu.vn

A. Đông nam Bộ và Trung du miền núi Bắc Bộ.

B. Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

C. Đông nam Bộ và Tây Nguyên.

D. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.TRẢ LỜI:


Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các cây công nghiệp lâu năm như: cà phê, cao su, chè,… Trong đó, hình thành nên ba vùng chuyên canh lớn nhất, theo thứ tự giá trị sản xuất cây công nghiệp lần lượt là: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ. Như vậy, hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta là Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Chọn đáp án C

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang