HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Hai vùng trọng điểm sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta là

Hai vùng trọng điểm sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta là

 
Hai vùng trọng điểm sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta là
Hai vùng trọng điểm sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta là


                                    DiaLy.edu.vn

A. Đông Nam Bộ, Trung du miền núi Bắc Bộ

B. Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên

C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên                       

D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ


Giải chi tiết:

Hai vùng trọng điểm sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta là Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.

Chọn: C.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang