HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi được xây dựng trên sông

Nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi được xây dựng trên sông

  
Nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi được xây dựng trên sông
Nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi được xây dựng trên sông


A. Xê Xan.

B. Đồng Nai.

C. La Ngà.

D. Đa Nhim.Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang