HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nhận xét nào sau đây không đúng với hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta?

Nhận xét nào sau đây không đúng với hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta?

 
Nhận xét nào sau đây không đúng với hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta?Nhận xét nào sau đây không đúng với hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta?

DiaLy.edu.vn

A. Khai thác thủy sản nội địa chiếm tỉ trọng nhỏ.

B. Sản lượng khai thác luôn cao hơn nuôi trồng.

C. Sản lượng khai thác cá biển chiếm tỉ trọng lớn.

D. Khai thác xa bờ đang được đẩy mạnh.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang