HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là

Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là

Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là


Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là

DiaLy.edu.vn

A. Khả năng mở rộng diện tích cây công nghiệp không còn nhiều

B. Cơ sở vật chất kĩ thuật còn hạn chế, đặc biệt là việc áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên   tiến trong sản xuất

C. Thị trường thế giới có nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường khó tính

D. Mạng lưới các cơ sở chế biến chưa đáp ứng yêu cầu phát triển cây công nghiệp.
Giải chi tiết:

Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là thị trường thế giới có nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính. Đặc biệt là thị trường Nhật Bản, Hoa Kì, các nước EU,…

Chọn: C.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com


Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang